Jag tycker mycket!
Mina tankar om det mesta inom politik


EC 1

Här vill jag visa lite av mina tankar och idéer om politiken jag vill driva.

Jag heter Eva Christensen och är moderat fritidspolitiker.
Jag arbetar som inspektör på Arbetsmiljöverket med mestadels utredningar av olyckor och utbildning av inspektörer och försöker där dra mitt strå till stacken för ett säkrare Sverige.

En trygg och utvecklande arbetsmiljö motverkar ju att människor slås ut från arbetslivet i förtid och ökar möjligheten till arbete för grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Jag har idag uppdrag som nämndeman i Tingsrätten, i Kommunfullmäktige samt i Videums styrelse.

Jag bor med mina katter i Växjö. Lyckligtvis, är det stort nog när mina 5 barn och 9 barnbarn kommer och hälsar på.
Övrig fritid spenderar jag på Idrottskliniken, i Simhallen, i Hemvärnet - Nationella skyddsstyrkorna, ser på TV om det handlar om universum, dinosaurier eller arkeologi eller sitter vid min dator.

 
 

Nolltolerans & brott

 


 

Jag tycker vi borde ha nolltolerans precis som vi har mot olyckor i trafiken.

Vi har glädjande nog fått fler poliser till länet men det är ju inte den enda faktorn när det gäller brottsbekämpning.
Vi vill ju alla kunna känna oss trygga och säkra både hemma och när vi rör oss ute i samhället, oavsett tidpunkt på dygnet. För att komma dithän behöver vi arbeta utifrån flera aspekter. Polisen behöver resurser för att kunna förhindra, utreda och klara upp de olika typer av brott som sker, och stöd från det övriga rättsväsendet för att kunna göra sitt jobb på rätt sätt.

Redan i skolorna behöver vi ta tag i och följa upp de problem som förkommer där så att ingen fastnar redan tidigt i kriminalitet.
Även i den fysiska miljön kan vi göra åtgärder för att öka tryggheten.
T.ex. genom att se till att det är upplyst på gång och cykelvägar.
Att polisen är synlig ute i samhället på olika sätt är viktigt för känsan av trygghet. Poilisens arbetstider sätts då i fokus men det är ju ändå så att de behöver synas och finnas just när risken för brott är störst och det är inte alltid mellan 8 och 17.

Förtroendet för rättsväsendet har ökat över tid och det känns ju riktigt bra. men även här måste vi arbeta för att de som faktiskt arbetar med detta kan känna sig trygga i sin arbetsroll.
Det är viktigt att vi arbetar med att förebygga brott bland unga, risken finns annars att de fastnar i en grövre kriminalitet senare i livet. Redan nu har handläggningen av ungdomsbrott snabbats upp och förhoppningsvis kan vi minimera återfall i brott bland våra ungdomar.

Det som redan är gjorts under förra och denna mandatperioden är bl.a. att straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott har skärpts. Likaså har vapenlagstiftningen skärpts. Det arbetas fortsatt med mäns våld mot kvinnor, mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi får heller inte blunda för att det finns en grov, organiserad brottslighet och här måste vi fortsätta arbetet mot detta och då även internationellt. Brottsligheten håller sig inte inom gränserna och ingen är förskonad.

Säkerheten vid våra domstolar är en annan mycket viktigt fråga som vi aktivt måste jobba vidare med.

Jag tror att det finns fler än jag som efterlyser en nolltolerans mot brott!

Alla jobb är viktiga!

Våra jobb är en grundsten i det svenska välståndet.

För att upprätthålla detta måste hela tiden nya jobb skapas.
Det behöver inte alltid vara stora företag med hundratals anställda.
Att se till att det finns en bra grogrund för att starta nya företag är en livsnödvändig uppgift, och för landsbygden många gånger det som skiljer mellan en levande landsbygd och en död, avfolkad by. Många har fått upp ögonen för vårt vackra land och turismen är en del som kan utvecklas till olika typer av arbeten.

Det måste vara enkelt att kunna gå från en idé till en fungerande verksamhet. Det ska inte stupa på att pappersexercisen blir för tung.
När väl ett företag har startats upp måste vi se till att det kan överleva. Att det inte blir en regelmängd eller skattebörda som gör att man inte orkar driva det vidare. Det ska också vara lätt att anställa och leta efter rätt kompetens. Det får inte vara så dyrt varken i pengar eller tid att man drar sig för att anställa eller starta nytt.

Vi måste fortsätta att arbeta på olika sätt för att fler ska kunna komma i arbete. Att ha ett jobb betyder väldigt många saker. Givetvis det faktum att man får lön, men också att känna att någon behöver mig, det ger en möjlighet att utvecklas, gemenskap med andra på arbetsplatsen och en trygghet i de här sakerna.

Det behövs många vägar in på arbetsmarknaden. Att redan i iskolan få jobba med entreprenörskap och fortsätta detta på högskola/universitet är en del i pusslet, men också nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgaranti för unga är en del i detta.


Har man senare i livet på ett eller annat sätt hamnat utanför arbetsmarknaden gäller det att snabbt komma igång med en individuell plan för arbetsträning, arbetspraktik, utbildning, coachning eller en subventionerad anställning om det finns behov för det.

Vi behöver företagsamhet och arbetstillfällen om vi ska kunna trygga vår välfärd.

 

 

Trygg sjukvård

 

 

 

Som reumatiker sedan 30 år tillbaka har jag sett en hel del av sjukvården.

Både bra och dåliga saker.
Jag tycker att vi har en bra sjukvård generellt men allt i livet kan ju förbättras. Det är dock stora skillnader över landet och här behöver vi se till att alla har lika möjligheter.

Väntetiderna är ibland långa, det beror ju på inom vilket område man söker vård. Och för detta är det ju bara att jobba på för att försöka korta väntelistorna.

Jag tror att vi kan vinna mycket om vi stoppar upp och lyssnar på dem som jobbar i vården. Det är deras verklighet och de som är experterna i frågor som vi som politiker sedan ska ta upp till behandling.

Långbänkar ska avskaffas och istället ska vi hitta genvägar för att kunna ta beslut när de behövs, där och då.

Valfrihet i vården är viktigt. Jag har själv bytt vårdcentral till en där jag känner mig trygg och där jag vet att den kompetens jag behöver finns. Likaså är det viktigt att ha möjlighet att välja den läkare man känner sig trygg med och vill gå till. K
ropp och själ hör ihop och båda delarna kräver sin del för att uppnå trygghet.

Precis som inom omsorgen är det inte centralt vem som driver inrättningen. Huvudsaken är att det är kvalité i den vård man får. Att vården är skattefinansierad är en grund för att alla får tillgång till en bra vård oavsett vem man är eller var man bor.

Sist men inte minst, en eloge till er som lagar mat på Växjö lasarett!

Jag kan också
En funktionsnedsättning kan vara liten eller stor, röra det fysiska, psykiska eller intellektuella och inverka olika mycket på livskvaliteten hos en människa.

Vi pratar ofta om funktionshinder men egentligen är det ju hinder i miljön när man har en funktionsnedsättning som är funktionshindret.

Och detta kan vi faktiskt göra något åt. Alla ska kunna delta i samhällslivet och inte bli sittande utanför och se in. Oavsett vad funktionsnedsättingen beror på.

Vi är alla individer, oavsett hur vi ser ut, rör oss eller tänker, och vi har individuella förutsättningar.

Fortfarande kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden om man inte bara kan hoppa in på ett jobb. Det finns en hel del möjligheter att få hjälp i form av bl.a. nystartsjobb, hjälp med arbetshjälpmedel, och personligt biträde, skyddad anställning, utvecklings- och trygghetsanställningar. Men det är fortfarande mycket kvar att göra. Det rullar på fort i samhället och kraven är höga idag. Men det är lika viktigt att få vara en del i en arbetsgemenskap även om har en skavank eller två.

Idag ser vi till att försöka bygga bort trappor, trösklar och höjdskillnader. Vi installerar hissar och hörslingor m.m. Tyvärr glömmer vi ofta att det finns osynliga funktionsnedsättningar, t.ex. psykiska. Depressioner ökar och det jobbar vi inte lika aktivt med.
Lagstiftning är bra men vi behöver få en ökad respekt för var och en som individ och de förutsättningar man har. Därefter ska vi göra det bästa av situationen.

Vi är alla unika individer.

 

Något bra för alla

Ute på promenad vid Teleborgs slott.

 

Slottet är ju en fin byggnad när man ska fundera på kultur.

En annan bra sak är ju vår fina Arenastad.

 

Hållbart nät

En väv som håller.

 

 

Det är ju givetvis så att alla, i första hand vuxna, människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland händer saker i livet som gör att man inte klarar man sig ensam eller inte kan ta ansvar för andra. Då behövs ett starkt skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur den uppkomna situationen.

 

Vi blir alla äldre

Det är stor skillnad på äldre och äldre och vi kan inte klassa in alla i samma grupp.

Idag har vår genomsnittsålder ökat, vilket också ställer högre krav på både den sjukvård och den omsorg vi behöver. Färre ska också försörja fler. Det är snart dubbelt så många som är 65 år eller äldre än vad vi hade på 150-talet. Det är skillnad på om man är frisk eller sjuk, har goda ekonomiska förutsättningar eller sämre. Men trots detta måste alla ha möjlighet till att bli sedd som den individ man faktiskt är och få samma trygghet, värdighet och kvalitet oavsett vem man är och hur omsorgen ser ut.

Boendet är en viktigt bit. För dem som lever tillsammans ska det vara naturligt att kunna in på ett gemensamt boende. Och har man husdjur t.ex. en katt ska det inte vara ett hinder utan katten följer med in på boendet. Det handlar ju om att få leva sitt liv som man gjort tidigare, bara på en annan plats. Men bestämmanderätten finns ju kvar hos individen.

För egen del vill jag bo kvar hemma så länge det går och därefter få en plats på ett boende. Min tanke om mitt boende innefattar också mina katter och definitivt mina datorer och ett snabbt bredband. Jag vill också själv bestämma när jag går isäng och när jag ska stiga upp på morgonen. Och jag vill ha en smoothie på kvällen! Bara ordet nattfasta ger mig rysningar, jag är en hungrig själ. Nästa viktiga sak är maten. Jag vill kunna bestämma vad jag ska äta utefter vad som smakar mig. Givetvis inom rimlighetens gränser, men jag har svårt att förstå varför jag inte skulle kunna välja bland olika menyer och få det hemkört. I tidningarna finns det ett jätteutbud som jag vill kunna ta del av. Här finns plats för en eller flera entreprenörer.

För att kunna trivas måste jag också kunna känna mig trygg. För personal och medarbetare på boendet är det lika viktigt att trivas och känna trygghet på jobbet, annars kan man inte ge det tillbaka.

Vi måste lyssna på personalen. jag är säker på att många goda idéer finns !"där ute" och bara väntar på att plockas upp och göras något av.

Privat eller inte är inte den stora frågan utan vilken omsorg jag får. Det går ju inte att komma ifrån att konkurrensen och viljan av att vara bäst har ökat sedan vi fick privata alternativ och det är en stark drivkraft.

Jag är fortfarande jag, med egen vilja, även när jag blir äldre.

Krisen har många ansikten

Jag vill ha ett effektivt, modernt försvar och en stark krisberedskap.

Idag måste jag erkänna att jag inte känner att vi står så starkt rustade som jag önskar. Att säga något annat med de rubriker om Försvarsmakten som varit den sista tiden vore att framstå som ganska dum. Det har varit en turbulent tid för Försvarsmakten och det behövs byggas ett bra tag till för att få det som vi önskar.

Det byggs nu ett modernt och flexibelt insatsförvar med anställd personal. Att människor söker sig till tjänsterna på eget bevåg är bra, det ger en ökad motivation i arbetet och därmed också en högre grad av proffessionalism. men det kräver också att mycket kraft läggs på rekrytering. Det pågår också ett viktigt internationellt samarbete.

Givetvis kommer vi alltid att finnas på den internationella scenen men för mig gäller att starkt nationellt försvar och däri ingår HV med de nationella skyddstyrkorna. En av de viktigaste sakerna är att det måste vara attraktivt att ingå i Försvarsmaktens organistation annars står vi oss slätt.

Men allt är inte ofred. Vi har och kommer framöver att hamna i olika former av kriser.

Moderaterna och Alliansen har stärkt samhällets krisberedskap bl.a. genom att bilda Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och inrätta Kansliet för krishantering inom Regeringskansliet. Det har gjort att förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser ökat.

Ett av MSB:s viktigaste uppdrag är att stödja samhället och den enskilde i arbetet med att förebygga och förhindra olyckor och kriser. Det kan ske på många olika sätt, för oss medborgare kan det handla om brandskyddet hemma, och för en kommun kan det handla om samhällsplanering t.ex. om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter.

Att krisberedskapskapen fungerar om något händer vid en kärnkraftsanlägggning, om naturkatastrof inträffar eller något annat som får samhällsstrukturen att skälva ser vi kanske som självklart men det ligger mycket arbete bakom.

Det finns en överenskommelse med kommunerna om att uppfylla krisberedskapsmålen som satt upp. År 2011 hade färre än hälften av landets kommuner uppnått detta. Att det fortfarande finns att arbeta med i detta förstår man när 50-talet kommuner saknade eller inte visste om de hade en risk- och sårbarhetsanalys, vilket krävs enligt (LEH) , lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

MSB har också en utomordentlig utbildningsverksamhet. Jag hoppas jag själv får möjlighet att gå en utbildning i kvalificerad olycksutredningsmetodik under året.

Glöm nu inte bort att vi som medborgare också kan hjälpa till med att stärka samhällets krisberedskap. Allt ifrån att sätta in en brandvarnare till att installera ett virus-/säkerhetsprogram på datorn. Vi hanterar alla värdefull information i vår vardag som på något sätt måste skyddas.

Vi har alla ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert land. 

NATO


Jag är för en svensk anslutning till Nato.

Ett medlemskap ger Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet.

Om Ryssland hotar Sverige kan vi inte räkna med någon hjälp från Nato eller USA. Ska Sverige kunna försvaras bör vi gå med i Nato. Det är ord och inga visor från USA. Det går inte komma när det redan är ett faktum. Vi behöver gå med nu om vi vill ha möjligheterna att få hjälp vid en eventuell kris.

Oroshärdarna är inte så långt ifrån våra gränser nu. Att kalla Sverige alliansfritt har jag aldrig gått på. Vi har alltid tagit ställning och vi har alltid varit västinriktade.

Ryssland håller på att rusta upp sitt försvar och vi har inte råd med att göra stora egna satsningar. Men att gå in under Natos säkerhetsparaply är både god ekonomi och god säkerhetspolitik.

Det är dags att gå med i NATO!

Teknik i fokus

En robot som ska hjälpa äldre med att plocka upp saker från golvet, hämta glasögonen eller medicinen eller larma grannen om man trillar. En sådan utvecklas just nu inom ramen för ett EU-projekt och om fyra till sex år hoppas forskarna att den ska vara klar och kunna köpas eller hyras till rimlig kostnad. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola ser till att roboten utformas på ett sådant sätt så att den möter den äldre användarens behov och önskemål.

Är man gammal och lite skröplig men tillräckligt frisk för att bo hemma, underlättar det att få hjälp med enkla sysslor som man inte kan be om hjälp om hela tiden. Man kan se roboten som ett komplement till hemtjänsten – ett stöd som alltid är villig att hjälpa till och som bidrar till ökad trygghetskänsla.

Under det senaste året har man undersökt hur äldre personer önskar interagera med roboten, bland annat i ett testlabb på LTH, där provanvändningen nu är i full gång. Susanne och hennes kollegor har också genomfört workshops, intervjuer och enkäter. Nästa år kör man igång tester i äldre människors hem.

Roboten ska alltså möta de behov som följer av ålderdomen; fallolyckor, yrsel, problem med att böja sig och i förlängningen mota rädsla för att röra sig fritt i hemmet. Den ska samtidigt vara flexibel så att den möter de individuella behoven, till exempel kunna lära sig känna igen viktiga föremål, var de brukar finnas och anpassa sig till hur frågvis den ska vara.

För att få acceptans hos målgruppen måste den ha en genomtänkt dialog, beteende och utseende. Om roboten och användaren hjälper varandra, så kan acceptansen bli högre. Den ska vara glad, trevlig och rolig att använda, så att man vill använda den ofta och att den då finns till hands när man behöver hjälp eller sällskap.

Man har sett att till en början är flera skeptiska. Men ganska snart skiftar nästan alla attityd. De vill verkligen kommunicera med roboten och gör det som med en medmänniska. 

Till form och storlek påminner roboten om R2D2 från Star Wars; ett halvt ägg på hjul och ett huvud på 1,3 meters höjd. Roboten, som fått namnet Hobbit, är utrustad med en griparm, vilket är en teknisk landvinning – något motsvarande finns inte till en rimlig kostnad.
Man instruerar roboten genom att tala till den, t ex ”Hobbit, hämta… värktabletter”. Man kan också använda en pekskärm, vilken också kan användas för bildtelefonsamtal eller underhållning. 
Tekniken har huvudsakligen utvecklats vid Wiens tekniska universitet som också koordinerar projektet.

Projektet och roboten heter HOBBIT och involverar två universitet, två företag, ett forskningsinstitut och en äldreorganisation i Europa. En första prototyp finns framtagen och testas nu på LTH och i nästa fas ska en produkt utvecklas – hur snabbt den blir klar beror på vilka företag som vill vara med och färdigställa produkten, men inom fyra till sex år hoppas forskarna att den ska kunna användas. Prislappen förväntas landa runt 100 000:-. 
Något motsvarande i den prisklassen finns inte idag. Mobila robotar med en griparm kostar i storleksordningen en miljon kronor. På marknaden börjar det komma en del guide-robotar på museer, men de saknar en funktionell arm och kan inte användas för Hobbits uppgifter.

Jag tycker det här är mycket intressant för framtiden inom många områden!

Pride

Pride i Växjö

På lördagen den 10 maj 2014 avslutades Växjö Pride med en välfylld parad i regnbågens färger genom centrala Växjö. Tusentals gick med i tåget och jag var en av dem.

Paraden startade nere vid Norrtull vid 14-tiden och fortsatte sedan längs Storgatan, Liedbergsgatan, Sandgärdsgatan, Linnégatan och fram till Linnéparken. Tusentals gick med i tåget och minst lika många stod vid sidan och tittade.  
Jag tyckte att det var kul att se alla glada. Helt underbart att vi var så många.

Alla har lika rätt att vara olika!

Syftet med Pride Växjö är att förbättra livssituationen för HBTQ-personer och skapa förutsättningar för ett öppet, friare och mer inkluderande samhälle, och det borde vi alla ställa upp för!

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trollet och TokerVäxjö

 Det är fantastiskt att få vara med och se hur Växjö utvecklas, också på ett personligt plan. Jag gläder mig redan till att promenaden runt Bergundasjöarna ska förverkligas.
Växjö är en väldigt lagom stad, den har det mesta.
84.000 invånare ger underlag för att kunna uppleva många olika inslag av kultur, våra restauranger erbjuder mat från både när och fjärran. På sommaren kan man glädjas åt utecafeér där man kan dyrka solen över en kopp kaffe.
Att universitetet finns lockar också studenter och håller staden levande. Det är mycket viktigt att staden är attraktiv så vi behåller våra välutbildade studenter och samtidigt kan locka företag att placera sig här.
Växjö växer men på ett kontrollerat sätt med flera fina ytterområden och samtidigt förtätar vi innerstaden.
Med en växande stad växer tyvärr också även oseder. Det är oerhört viktigt att vi alla kan känna oss trygga i vårt Växjö. Man ska inte behöva riskera att varken bli nedslagen, misshandlad eller överkörd och detta måste vi för allas trevnad alltid ha i fokus.

På gång


Just nu gläder jag mig med sommaren och därefter de aktiviteter som kommer i höst, t.ex. dörrknackning. Det är en fantastisk möjlighet till att få nya idéer och vinklingar.


Min sida "Trolltyg" är platsen för tankar om ditt och datt.

Uppdaterat blir det i takt med nytt som händer

 

Ett brett band


Internet utan "lagg" är mitt krav .

Internet har varit en revolution på många sätt. Vi har snabbt blivit vana vid att ha tillgång till internet överallt. Och snabbt ska det gå! Jag är en av dem som har glatt mig åt den snabba utvecklingen på IT-sidan. Och det på många sätt. Jag gillar att spela spel, det är bara att erkänna. Jag har spelat World of Warcraft i flera år och tröttnar nog aldrig. Det är också genom internet som jag håller kontakt med min familj som bor utspridda runt Växjö. Även i mitt arbete är jag beroende av internet och det är det som gör att jag även kan jobba på distans t.ex.

Ur ett demokratiskt perspektiv är internet något vi kan använda än mer än idag. Informationsspridning och kontakter är ju suveränt enkelt. Se bara på E-tjänster till myndigheter, landsting och kommuner t.ex. Det är ju också väldigt enkelt att använda sig av nätet för enkla omröstningar m.m.

Internet och datorer har ju också en stor potential i skolorna. Idag handlar det mer om hur man hittar rätt information än att i minnet komma ihåg när Gustav Vasa dog. Det gläder mig. Och det är viktigt att lära barn och ungdomar att hantera nätet. Tyvärr har det ju fötts en ny typ av brottslighet som på olika sätt använder sig av nätet och här behöver vi sätta av stora resurser för att hålla detta stånget. Vi behöver också ha ett internationellt samarbete, internet är ju som vi vet "world wide web", gränslöst.

1000 sätt att nyttja internet nu, vi hittar fler varje dag!

Här bor jag


I Växjö byggs det mycket nu.

I en växande stad som Växjö behövs det givetis mer bostäder. Har man gått en utbildning på universitetet vill vi ju gärna att den personen stannar kvar och då behöver man en bostad. Den brukar se lite olika ut beroende på var i livet man befinner sig. Så det behövs olika typer, allt från studentbostäder till villor.

Det är en del av arbetet för kommunen att försöka locka till investeringar i bostäder. Serviceboende för äldre, studentbostäder och sociala bostäder är sådant som inte behöver byggas i privat regi dock.

Just nu ser jag fram emot att få se vad som kommer att byggas på Torparängen i Teleborg och Bredvik i Räppe.

Jag får nya "grannar" i Bredvik snart

 

Lika ska det vara


Jämställdhet är mer än lika lön

I mitt jobb ser jag tyvärr att det är fler kvinnor som t.ex. får belastningsskador. Verktyg och arbetstationier är oftast utformade för män.

Även inom sjukvården har vi mycket att arbeta med, mediciner som är utprovade för män, liksom diagnoser, hör inte hemma i ett jämställt samhälle. Att arbeta mot en mer jämlik hälso- och sjukvård är en av de stora utmaningarna för det svenska hälso- och sjukvårdsystemet.

Men vi ska börja i rätt ände och det är redan i skolan. Jag vägrar upprepa de ord som idag används mot våra unga tjejer och visar på en total respektlöshet. Här behövs det krafttag eftersom det sedan i livet följer med. Givetvis gäller det även killarna när de utsätts för mobbning.

Några delar som blir en helhet:
- Kvinnor och män arbetar lika mycket. Kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt.
- Det finns ca 6 procent kvinnor och ca 94 procent män bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag.
- Det …finns ca 18 procent kvinnor ochca 82 procent män bland cheferna i privat sektor. I offentlig sektor är ca 53 procent kvinnor och ca 47 procent män chefer.

Jag funderar mest på varför...

 

Våra vänner djuren


Djuren är väl också människor...

Uttrycket ur Fablernas värld säger en del om hur vi ser på djuren omkring oss. För de allra flesta av oss är de en del i familjen. Nasse och Trollet, mina katter är mitt sällskap och en del av min familj. De sitter i fönstret och väntar på mig när jag kommer hem och välkomnar mig glatt jamande.

Dock har ju inte alla samma inställning. Därför har vi en lag som skyddar de djuren. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Det är viktigt att det är en stabil och rättssäker verksamhet, så Jordbruksverket har fått tillbaka ansvaret för själva djurskyddsfrågorna. De samordnar och vägleder länsstyrelsernas djurskyddsarbete men kontrollerna ligger på Länstyrelsen. Så ser du djur som far illa är det dit du ska vända dig.

Våra rovdjur, björn, järv, kungsörn, lo och varg diskuteras ofta. De har sin plats i systemet liksom övriga djur, men man måste hålla sig till de planer för viltvård och jakt som finns om det ska finnas livskraftiga stammar samtidigt som man vill minimera de problem som de kan orsaka. För deras och för människans skull.

Ja, det är just vad de är...

På vägJag behöver min bil

Utan bilen skulle många människor varken ha fungerande arbetsliv eller socialt liv. Särskilt viktig är bilen för boende i glesbygd, barnfamiljer och för dem som har ett aktivt fritidsliv.

Jag kör mycket bil i jobbet och ser en hel del på vägarna. En sak jag tycker skulle vara standard är alkolås. Om det var ett krav i bilarna redan från början skulle säkert priserna bli överkomliga.
Vi vet ju att det förkommer många med alkohol eller liknande på vägarna.

Likaså ser jag många svaja över vägbanan medan de försöker skicka meddelande på sina smartphones. Det är ingen bra idé när det kräver så mycket koncentration. Jag skulle gärna se ett förbud mot användande av mobilerna utan handsfree i bilen. Vi skulle knappast vara först med det!

Händerna på ratten!

 

Mina intressen

Jag tycker mycket om att läsa och lära mig mer. kunskap är ju som bekant lätt att bära. På sistone har jag börjat kika på kurser på https://www.coursera.org/. med 542 utbildningar och 5,5 miljoner studenter täcker de flera av mina intresseområden :-)

Här är några av mina utbildningar.


------------------------

------------------------

---------------------

---------------------

------------------------

---------------------